دانشکده ادبیات و علوم انسانی
جهت انجام امور اموزشی از هفته دوم شهریورماه مراجعه نمایید با تشکر

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم شهریور ۱۳۹۴ساعت 19:51  توسط  احمدی نسب  | 

فــــــــــوری

جهت اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ودکترا

 

 از تاریخ 13/2/94 تا 31/2/94 با مراجعه به سامانه آموزشی نسبت به تکمیل فرمهای ارزیابی اساتید اقدام

 

نماییددر غیر این صورت قادر به انتخاب واحد برای نیمسال اول 1394 نخواهید شد.   

 

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی     

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:43  توسط  احمدی نسب  | 

آخرین زمان، فارغ التحصیلی دانشجـــویان کارشناسی ارشد ورودی1391

 

دهم اردیبهشت 94 می باشد در خارج از برنامه اعلام شده ،انجام نخواهد شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 14:45  توسط  احمدی نسب  | 

سرآمدان آموزشی تحصیلات تکمیلی

                                   ورودی 1392دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 

معدل کل

واحد

گذرانده

مقطع

رشته

شماره دانشجویی

نام خانوادگی

نام

ردیف

18/20

28

کارشناسی ارشد

تاریخ-گرایش مطالعات خلیج فارس

9212321007

حسینی

فاطمه

1

19/09

22

کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی

9212330005

عباسی

نرجس

2

۱۹/۳۷

26

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

9212323003

بهزادفر

مريم

3

17/98

28

کارشناسی ارشد

زبان وادبیات فارسی-گرایش پایداری

9212327001

ترکی

فاطمه

4

59/18

28

کارشناسی ارشد

زبان وادبیات عرب

9212324008

یادگاری

لیلا

5

18/45

26

کارشناسی ارشد

اقتصاد انرژی

9212326006

دریانی داریونی

عاطفه

6

18/83

26

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

9212320008

رجبی

آزاده

7

18/14

28

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

9212319015

یاحسینی

سیده فاطمه

8

18/44

26

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

9212328001

احمدیان

مونا

9

17/65

22

کارشناسی ارشد

زبان وادبیات انگلیسی

9212329002

حسینی

سید مجید

10

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 14:43  توسط  احمدی نسب  | 

قابل توجه دانشجویان ورودی 1393 همه رشته های کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

طبق ماده 18آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته،دانشجو موظف می باشد با شروع نیمسال دوم نسبت به انتخاب استاد راهنمای خود  اقدام نماید.

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:21  توسط  احمدی نسب  | 

فرم های مورد نیاز فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

 1 -فرم ت ت 14(مجوز تکثیر پایان نامه)

( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

2-فرم ت ت 15 (تسویه حساب پایان نامه)

 ( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

6-فرم تائیدیه ایران داک

( توسط دانشجو بعد از انجام اصلاحات وتایید اساتید داور باید ثبت گردد. تحویل کد رهگیری به کارشناس آموزش  جهت  ثبت نهایی)

6-فرم تسویه حساب کل

(فرم توسط آموزش با مراجعه حضوری  وبعد ازانجام مراحل  قبلی ارسال می گرد د ودانشجو با دریافت کد رهگیری به واحد های تسویه مراجعه می نماید.)

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:0  توسط  احمدی نسب  | 

فرم های مورد نیاز فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

1-فرم گزارش فارغ التحصیلی

 (توسط کارشناس آموزش دانشکده تکمیل می گردد)

2-فرم تطبیق واحد

(توسط کارشناس آموزش دانشکده تکمیل می گردد)

3 - پرینت کارنامه کل

(توسط کارشناس آموزش دانشکده تکمیل می گردد)

4 -فرم ت ت 14(مجوز تکثیر پایان نامه)

( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

5-فرم ت ت 15 (تسویه حساب پایان نامه)

 ( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

6-فرم تائیدیه ایران داک

( توسط دانشجو باید ثبت گردد.تایید نهایی توسط کارشناس آموزش)

6-فرم تسویه حساب کل

(فرم توسط آموزش ارسال می گرد د ودانشجو با دریافت کد رهگیری به واحد های تسویه مراجعه می نماید.)

فرم های مورد نیاز فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

 

 

1 -فرم ت ت 14(مجوز تکثیر پایان نامه)

( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

2-فرم ت ت 15 (تسویه حساب پایان نامه)

 ( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

6-فرم تائیدیه ایران داک

( توسط دانشجو بعد از انجام اصلاحات وتایید اساتید داور باید ثبت گردد. تحویل کد رهگیری به کارشناس آموزش  جهت  ثبت نهایی)

6-فرم تسویه حساب کل

(فرم توسط آموزش با مراجعه حضوری  وبعد ازانجام مراحل  قبلی ارسال می گرد د ودانشجو با دریافت کد رهگیری به واحد های تسویه مراجعه می نماید.)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:59  توسط  احمدی نسب  | 

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفتگان‌ نهايي‌ هر يك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه خلیج فارس اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌  می شود  كهدر يكي از روزهاي شنبه 15/6/93، يكشنبه 16/6/93 و يا دوشنبه 17/6/93 به شرح جدول ذیل براي ثبت‌نام‌  شخصا به دانشگاه  خلیج فارس ( بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی) مراجعه نمايند. 

ردیف

روز

تاریخ

دانشکده

1

شنبه

15/6/93

علوم پایه،

علوم و فنون دریایی

2

یک شنبه

16/6/93

ادبیات و علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی

3

دوشنبه

17/6/93

مهندسی،

 نفت، گاز و پتروشیمی

 

ب - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1- پذيرفتگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم مربوطه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2- آن‌دسته از پذيرفتگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون  دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ بوده‌اند ، مي‌بايست تا تاريخ 31/6/93 فارغ‌التحصيل شوند.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

6- معرفي‌نامه‌هاي مذكور در ذيل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 94-1393 توسط پذيرفتگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد؛ ‌در غير اين‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.

1-6- داوطلبانيكه با استفاده از سهميه رزمندگان (ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي- نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-‌ و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي) قبول شده‌اند، لازم است معرفي‌نامه رسمي از ارگان مربوط با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي چهارگانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد، را ارائه نمايند.

2ـ6ـ داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران(بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.

7- واریز مبلغ 200000 ریال به حساب 2642059060 بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس

 

د - تذكرات‌ مهم

1ـ حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفتگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2- معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ بايد با معدل‌ی‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام، شركت در آزمون نموده‌، يكسان‌ باشد. بديهي است كه از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي آنان كمتر از معدل اعلام شده  در زمان ثبت نام در آزمون باشد) جداً خودداري خواهد شد.

لذا به اين‌دسته از پذيرفتگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين‌باره سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند.

 

 3 ـ از پذيرفته شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/93 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

4 ـ در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

5 ـ به اطلاع پذيرفته شدگان‌ آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 مي‌رساند كه مطابق ضوابط ، در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولي، مجاز به شركت وانتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1394 نخواهند بود. 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ساعت 8:9  توسط  احمدی نسب  | 

kسال نو بر همه ایرانیان مبارک باد.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۳ساعت 21:13  توسط  احمدی نسب  | 


روند برگزاری جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 

گام اول: تكميل فرم ت ت 5 به طور كامل (وضعیت تحصیلی دانشجو) :

فرم ت ت 5، که دانشجو می بایست از سایت دانشگاه (قسمت معاونت آموزشي-فرم هاي تحصيلات تكميلي) آن را دانلود کند واساتید راهنما ،  مدیر گروه ،معاونت آموزشي دانشكده ، و كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده ،پس از رویت پایان نامه ، آنرا امضاء نمایند .و تحويل دانشجو گردد تا ضميمه گام دوم نمايد.

توجـــــــــــه :بدون تكميل فرم مذكور وتاييد آن گام بعدي براي دانشجو انجام نخواهد شد.

 

گام دوم: تكميل فرم ت ت 7 الف و فرم ت ت 7 ب (فرم اعلام تاریخ وساعت دفاع) :

 دانشجو می بایست از سایت دانشگاه  آن را دانلود کند.وبعد از نوشتن مشخصات خود واساتيد راهنما ومشاور و تاييد آنها،جهت تعيين تاريخ وساعت برگزاري و هيات داوران پيشنهادي همراه با يك نسخه پايان نامه که براساس آیین نامه نگارش تایپ شده وبه تایید استاد راهنما رسیدباشد تحويل مدير گروه گردد.(بدون تحويل نسخه پا یان نامه امكانپذير نمي باشد).

 

توجـــــــه :چون جلسات گروه، روز هاي دوشنبه هر هفته  تشكيل مي گردد روز هاي قبل تحويل مدير گروه نماييد.

 

 

 

گام هاي بعدي بزودي انجام خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ساعت 12:52  توسط  احمدی نسب  | 


جدول زمان بندی انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 93-92 دانشگاه خلیج فارس

·   دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده باشند، مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

·       زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.

·   دانشجویان شبانه که انتخاب واحد نیمسال اول 93-92 خود را ثبت نهایی نکرده باشند، قادر به انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 93-92 نخواهد بود.

شنبه 9/9/92 لغایت جمعه 22/9/92

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

یکشنبه24/9/92 لغایت سه شنبه 26/9/92

فقط ورودی های 89و ماقبل

چهارشنبه 27/9/92 لغایت شنبه 30/9/92

فقط ورودی های 90

یکشنبه 1/10/92 لغایت سه شنبه 3/10/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه 4/10/92 لغایت شنبه7/10/92

فقط ورودی های 92

یکشنبه 8/10/92 لغایت چهارشنبه 11/10/92

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 7:57  توسط  احمدی نسب  | 

جدول زمان بندی حذف واضافه نیمسال اول 93-92

 

یک شنبه 31/6/92

فقط ورودی های 89 و ماقبل

دو شنبه 1/7/92

فقط ورودی های 90

سه شنبه 2/7/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه  3/7/92

فقط ورودی های 92

زمان شروع حذف واضافه 8 صبح


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲ساعت 13:33  توسط  احمدی نسب  | 

شماره تماس  کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

07714222111

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 11:17  توسط  احمدی نسب  | 

با عرض پوزش خدمت دانشجویان محترم از تاریخ92/5/17 لغایت 92/6/8


مرخصی می باشم جهت پاسخگویی به مسائل آموزشی از نهم شهریور حضور دارم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 11:7  توسط  احمدی نسب  | 

همه دانشجویان ورودی 1390 و


1391 می بایست درس پایان نامه را اخذ نمایند

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 11:4  توسط  احمدی نسب  | 

دکتری مدیریت صنعتی با گرایش تولید در عملیات وتحقیق در عملیات به


رشته های دانشکده ادبیات اضافه گردید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 10:54  توسط  احمدی نسب  | 

جدول زمان بندی

انتخاب واحد نیمسال اول 93-92


یکشنبه 10/6/92 لغایت دو شنبه 11/6/92

ورودی های 88 و ماقبل

سه شنبه 12/6/92 لغایت جمعه 15/6/92

فقط ورودی های 89

شنبه16/6/92 لغایت یکشنبه 17/6/92

فقط ورودی های 90

دوشنبه 18/6/92 لغایت سه شنبه 19/6/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه 20/6/92 لغایت جمعه 22/6/92

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

شنبه 23/6/92

شروع کلاسها

 

 

 

 

·        زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.    

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 9:20  توسط  احمدی نسب  | 

 با اخذ مجوز روانشناسی تربیتی، تعداد رشته های دانشگاه در

مقطع کارشناسی ارشد به چهل  و یک رشته افزایش یافت.

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲ساعت 12:17  توسط  احمدی نسب  | مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

تکمیل کاربرگ مجوزتکثیراز پایان نامه (فرم  ت ت 14)

تسویه حساب کل   از دانشگاه        و      تسویه حساب پایان نامه(فرم ت ت15)

           
        

ارسال لیست نمره پایان نامه (فرم ت ت 12 )توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی(احمدی نسب)


                                                                                    

دانشجو می بایست با کد رهگیری که در زمان ثبت پروپوزال دریافت نموده ،مجددا وارد سایت(IRANDOC) شود و  یک نسخه از پایان نامه خود به صورت WORD و  PDFثبت نمایدوپرینت ایمیل کد رهگیری را تحویل معاونت آموزشی دانشکده(دکتر علی اکبری) نماید و تاییدیه از ایشان دریافت نماید.

 

 

گزارش فارغ التحصیلی (تایید کارشناس گروه ،مدیرگروه ،معاونت آموزشی دانشکده ،شماره توسط دبیرخانه وارسال آن)


 

توجه :در صورتی که دانشجو  خواهان دریافت هزینه پایان نامه باشد می بایست فرم ت ت 16 را تکمیل وبه امور پژوهشی تحویل نماید.

     

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 15:4  توسط  احمدی نسب  | 


دانشجویان ورودی 1390

می بایست مجددا در س پایان نامه را اخذ نموده وفرم تطویل دوره را تکمیل وبه مدیر گروه تسلیم نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:42  توسط  احمدی نسب  | 


جدول زمان بندی انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 92-91 دانشگاه خلیج فارس

شنبه 11/9/91 لغایت جمعه 24/9/91

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

یکشنبه26/9/91 لغایت سه شنبه 28/9/91

فقط ورودی های 88 و ماقبل

چهارشنبه 29/9/91 لغایت شنبه 2/10/91

فقط ورودی های 89

یکشنبه 3/10/91 لغایت سه شنبه 5/10/91

فقط ورودی های 90

چهارشنبه 6/10/91 لغایت شنبه9/10/91

فقط ورودی های 91

یکشنبه 10/10/91 لغایت چهارشنبه 13/10/91

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

 

 

*دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده باشند، مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

*زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.   

*دانشجویان شبانه که انتخاب واحد نیمسال اول 92-91 خود را ثبت نهایی نکرده باشند، قادر به انتخاب واحد مقدماتی نیمسال   دوم 92-91  نخواهد بود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:38  توسط  احمدی نسب  | 

 

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد  ودکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

رشته های کارشناسی
رشته های کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی-گرایش تولید و پژوهش
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی و مدیریت تحول
تاریخ
تاریخ-گرایش مطالعات خلیج فارس
-
روانشناسی عمومی
ادبیات عرب
اقتصاد انرژی 
زبان و ادبیات انگلیسی
ادبیات مقاومت 
حسابداری
ادبیات عرب 
کتابداری و اطلاع رسانی
ادبیات انگلیسی 
علوم اقتصادی

 

دکتری تاریخ

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 14:17  توسط  احمدی نسب  | 

 

توجه                                   توجه

ورودی های سال ۹۰ می بایست

 مجددا درس پایان نامه را اخذ نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 15:27  توسط  احمدی نسب  | 

رشته های ذیل از اول مهرماه ۱۳۹۱  به

 رشته های دانشکده ادبیات وعلوم انسانی اضافه می گردد.

۱-دکترای تاریخ

۲-کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

۳-کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ساعت 12:48  توسط  احمدی نسب  | 

 

جهت دریافت انواع فرم های تحصیلات تکمیلی

روی جمله ذیل کلیک کنید.

فرم های تحصیلات تکمیلی

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن ۱۳۹۰ساعت 14:56  توسط  احمدی نسب  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:59  توسط  احمدی نسب  |