دانشکده ادبیات و علوم انسانی

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفتگان‌ نهايي‌ هر يك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه خلیج فارس اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌  می شود  كهدر يكي از روزهاي شنبه 15/6/93، يكشنبه 16/6/93 و يا دوشنبه 17/6/93 به شرح جدول ذیل براي ثبت‌نام‌  شخصا به دانشگاه  خلیج فارس ( بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی) مراجعه نمايند. 

ردیف

روز

تاریخ

دانشکده

1

شنبه

15/6/93

علوم پایه،

علوم و فنون دریایی

2

یک شنبه

16/6/93

ادبیات و علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی

3

دوشنبه

17/6/93

مهندسی،

 نفت، گاز و پتروشیمی

 

ب - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1- پذيرفتگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم مربوطه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2- آن‌دسته از پذيرفتگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون  دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ بوده‌اند ، مي‌بايست تا تاريخ 31/6/93 فارغ‌التحصيل شوند.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

6- معرفي‌نامه‌هاي مذكور در ذيل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 94-1393 توسط پذيرفتگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد؛ ‌در غير اين‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.

1-6- داوطلبانيكه با استفاده از سهميه رزمندگان (ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي- نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-‌ و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي) قبول شده‌اند، لازم است معرفي‌نامه رسمي از ارگان مربوط با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي چهارگانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد، را ارائه نمايند.

2ـ6ـ داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران(بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.

7- واریز مبلغ 200000 ریال به حساب 2642059060 بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس

 

د - تذكرات‌ مهم

1ـ حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفتگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2- معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ بايد با معدل‌ی‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام، شركت در آزمون نموده‌، يكسان‌ باشد. بديهي است كه از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي آنان كمتر از معدل اعلام شده  در زمان ثبت نام در آزمون باشد) جداً خودداري خواهد شد.

لذا به اين‌دسته از پذيرفتگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين‌باره سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند.

 

 3 ـ از پذيرفته شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/93 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

4 ـ در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

5 ـ به اطلاع پذيرفته شدگان‌ آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 مي‌رساند كه مطابق ضوابط ، در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولي، مجاز به شركت وانتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1394 نخواهند بود. 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 8:9  توسط  احمدی نسب  | 

kسال نو بر همه ایرانیان مبارک باد.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت 21:13  توسط  احمدی نسب  | 


روند برگزاری جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 

گام اول: تكميل فرم ت ت 5 به طور كامل (وضعیت تحصیلی دانشجو) :

فرم ت ت 5، که دانشجو می بایست از سایت دانشگاه (قسمت معاونت آموزشي-فرم هاي تحصيلات تكميلي) آن را دانلود کند واساتید راهنما ،  مدیر گروه ،معاونت آموزشي دانشكده ، و كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده ،پس از رویت پایان نامه ، آنرا امضاء نمایند .و تحويل دانشجو گردد تا ضميمه گام دوم نمايد.

توجـــــــــــه :بدون تكميل فرم مذكور وتاييد آن گام بعدي براي دانشجو انجام نخواهد شد.

 

گام دوم: تكميل فرم ت ت 7 الف و فرم ت ت 7 ب (فرم اعلام تاریخ وساعت دفاع) :

 دانشجو می بایست از سایت دانشگاه  آن را دانلود کند.وبعد از نوشتن مشخصات خود واساتيد راهنما ومشاور و تاييد آنها،جهت تعيين تاريخ وساعت برگزاري و هيات داوران پيشنهادي همراه با يك نسخه پايان نامه که براساس آیین نامه نگارش تایپ شده وبه تایید استاد راهنما رسیدباشد تحويل مدير گروه گردد.(بدون تحويل نسخه پا یان نامه امكانپذير نمي باشد).

 

توجـــــــه :چون جلسات گروه، روز هاي دوشنبه هر هفته  تشكيل مي گردد روز هاي قبل تحويل مدير گروه نماييد.

 

 

 

گام هاي بعدي بزودي انجام خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی 1392ساعت 12:52  توسط  احمدی نسب  | 


جدول زمان بندی انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 93-92 دانشگاه خلیج فارس

·   دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده باشند، مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

·       زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.

·   دانشجویان شبانه که انتخاب واحد نیمسال اول 93-92 خود را ثبت نهایی نکرده باشند، قادر به انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 93-92 نخواهد بود.

شنبه 9/9/92 لغایت جمعه 22/9/92

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

یکشنبه24/9/92 لغایت سه شنبه 26/9/92

فقط ورودی های 89و ماقبل

چهارشنبه 27/9/92 لغایت شنبه 30/9/92

فقط ورودی های 90

یکشنبه 1/10/92 لغایت سه شنبه 3/10/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه 4/10/92 لغایت شنبه7/10/92

فقط ورودی های 92

یکشنبه 8/10/92 لغایت چهارشنبه 11/10/92

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر 1392ساعت 7:57  توسط  احمدی نسب  | 

جدول زمان بندی حذف واضافه نیمسال اول 93-92

 

یک شنبه 31/6/92

فقط ورودی های 89 و ماقبل

دو شنبه 1/7/92

فقط ورودی های 90

سه شنبه 2/7/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه  3/7/92

فقط ورودی های 92

زمان شروع حذف واضافه 8 صبح


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392ساعت 13:33  توسط  احمدی نسب  | 

شماره تماس  کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

07714222111

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 11:17  توسط  احمدی نسب  | 

با عرض پوزش خدمت دانشجویان محترم از تاریخ92/5/17 لغایت 92/6/8


مرخصی می باشم جهت پاسخگویی به مسائل آموزشی از نهم شهریور حضور دارم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 11:7  توسط  احمدی نسب  | 

همه دانشجویان ورودی 1390 و


1391 می بایست درس پایان نامه را اخذ نمایند

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 11:4  توسط  احمدی نسب  | 

دکتری مدیریت صنعتی با گرایش تولید در عملیات وتحقیق در عملیات به


رشته های دانشکده ادبیات اضافه گردید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 10:54  توسط  احمدی نسب  | 

جدول زمان بندی

انتخاب واحد نیمسال اول 93-92


یکشنبه 10/6/92 لغایت دو شنبه 11/6/92

ورودی های 88 و ماقبل

سه شنبه 12/6/92 لغایت جمعه 15/6/92

فقط ورودی های 89

شنبه16/6/92 لغایت یکشنبه 17/6/92

فقط ورودی های 90

دوشنبه 18/6/92 لغایت سه شنبه 19/6/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه 20/6/92 لغایت جمعه 22/6/92

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

شنبه 23/6/92

شروع کلاسها

 

 

 

 

·        زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.    

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مرداد 1392ساعت 9:20  توسط  احمدی نسب  | 

 با اخذ مجوز روانشناسی تربیتی، تعداد رشته های دانشگاه در

مقطع کارشناسی ارشد به چهل  و یک رشته افزایش یافت.

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر 1392ساعت 12:17  توسط  احمدی نسب  | مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

تکمیل کاربرگ مجوزتکثیراز پایان نامه (فرم  ت ت 14)

تسویه حساب کل   از دانشگاه        و      تسویه حساب پایان نامه(فرم ت ت15)

           
        

ارسال لیست نمره پایان نامه (فرم ت ت 12 )توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی(احمدی نسب)


                                                                                    

دانشجو می بایست با کد رهگیری که در زمان ثبت پروپوزال دریافت نموده ،مجددا وارد سایت(IRANDOC) شود و  یک نسخه از پایان نامه خود به صورت WORD و  PDFثبت نمایدوپرینت ایمیل کد رهگیری را تحویل معاونت آموزشی دانشکده(دکتر علی اکبری) نماید و تاییدیه از ایشان دریافت نماید.

 

 

گزارش فارغ التحصیلی (تایید کارشناس گروه ،مدیرگروه ،معاونت آموزشی دانشکده ،شماره توسط دبیرخانه وارسال آن)


 

توجه :در صورتی که دانشجو  خواهان دریافت هزینه پایان نامه باشد می بایست فرم ت ت 16 را تکمیل وبه امور پژوهشی تحویل نماید.

     

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392ساعت 15:4  توسط  احمدی نسب  | 


دانشجویان ورودی 1390

می بایست مجددا در س پایان نامه را اخذ نموده وفرم تطویل دوره را تکمیل وبه مدیر گروه تسلیم نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392ساعت 9:42  توسط  احمدی نسب  | 


جدول زمان بندی انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 92-91 دانشگاه خلیج فارس

شنبه 11/9/91 لغایت جمعه 24/9/91

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

یکشنبه26/9/91 لغایت سه شنبه 28/9/91

فقط ورودی های 88 و ماقبل

چهارشنبه 29/9/91 لغایت شنبه 2/10/91

فقط ورودی های 89

یکشنبه 3/10/91 لغایت سه شنبه 5/10/91

فقط ورودی های 90

چهارشنبه 6/10/91 لغایت شنبه9/10/91

فقط ورودی های 91

یکشنبه 10/10/91 لغایت چهارشنبه 13/10/91

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

 

 

*دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده باشند، مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

*زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.   

*دانشجویان شبانه که انتخاب واحد نیمسال اول 92-91 خود را ثبت نهایی نکرده باشند، قادر به انتخاب واحد مقدماتی نیمسال   دوم 92-91  نخواهد بود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392ساعت 9:38  توسط  احمدی نسب  | 

 

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد  ودکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

رشته های کارشناسی
رشته های کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی-گرایش تولید و پژوهش
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی و مدیریت تحول
تاریخ
تاریخ-گرایش مطالعات خلیج فارس
-
روانشناسی عمومی
ادبیات عرب
اقتصاد انرژی 
زبان و ادبیات انگلیسی
ادبیات مقاومت 
حسابداری
ادبیات عرب 
کتابداری و اطلاع رسانی
ادبیات انگلیسی 
علوم اقتصادی

 

دکتری تاریخ

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر 1391ساعت 14:17  توسط  احمدی نسب  | 

 

توجه                                   توجه

ورودی های سال ۹۰ می بایست

 مجددا درس پایان نامه را اخذ نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان 1391ساعت 15:27  توسط  احمدی نسب  | 

رشته های ذیل از اول مهرماه ۱۳۹۱  به

 رشته های دانشکده ادبیات وعلوم انسانی اضافه می گردد.

۱-دکترای تاریخ

۲-کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

۳-کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر 1391ساعت 12:48  توسط  احمدی نسب  | 

 

جهت دریافت انواع فرم های تحصیلات تکمیلی

روی جمله ذیل کلیک کنید.

فرم های تحصیلات تکمیلی

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 14:56  توسط  احمدی نسب  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390ساعت 10:59  توسط  احمدی نسب  |