دانشکده ادبیات و علوم انسانی

kسال نو بر همه ایرانیان مبارک باد.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت 21:13  توسط  احمدی نسب  | 


روند برگزاری جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 

گام اول: تكميل فرم ت ت 5 به طور كامل (وضعیت تحصیلی دانشجو) :

فرم ت ت 5، که دانشجو می بایست از سایت دانشگاه (قسمت معاونت آموزشي-فرم هاي تحصيلات تكميلي) آن را دانلود کند واساتید راهنما ،  مدیر گروه ،معاونت آموزشي دانشكده ، و كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده ،پس از رویت پایان نامه ، آنرا امضاء نمایند .و تحويل دانشجو گردد تا ضميمه گام دوم نمايد.

توجـــــــــــه :بدون تكميل فرم مذكور وتاييد آن گام بعدي براي دانشجو انجام نخواهد شد.

 

گام دوم: تكميل فرم ت ت 7 الف و فرم ت ت 7 ب (فرم اعلام تاریخ وساعت دفاع) :

 دانشجو می بایست از سایت دانشگاه  آن را دانلود کند.وبعد از نوشتن مشخصات خود واساتيد راهنما ومشاور و تاييد آنها،جهت تعيين تاريخ وساعت برگزاري و هيات داوران پيشنهادي همراه با يك نسخه پايان نامه که براساس آیین نامه نگارش تایپ شده وبه تایید استاد راهنما رسیدباشد تحويل مدير گروه گردد.(بدون تحويل نسخه پا یان نامه امكانپذير نمي باشد).

 

توجـــــــه :چون جلسات گروه، روز هاي دوشنبه هر هفته  تشكيل مي گردد روز هاي قبل تحويل مدير گروه نماييد.

 

 

 

گام هاي بعدي بزودي انجام خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی 1392ساعت 12:52  توسط  احمدی نسب  | 


جدول زمان بندی انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 93-92 دانشگاه خلیج فارس

·   دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده باشند، مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

·       زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.

·   دانشجویان شبانه که انتخاب واحد نیمسال اول 93-92 خود را ثبت نهایی نکرده باشند، قادر به انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 93-92 نخواهد بود.

شنبه 9/9/92 لغایت جمعه 22/9/92

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

یکشنبه24/9/92 لغایت سه شنبه 26/9/92

فقط ورودی های 89و ماقبل

چهارشنبه 27/9/92 لغایت شنبه 30/9/92

فقط ورودی های 90

یکشنبه 1/10/92 لغایت سه شنبه 3/10/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه 4/10/92 لغایت شنبه7/10/92

فقط ورودی های 92

یکشنبه 8/10/92 لغایت چهارشنبه 11/10/92

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر 1392ساعت 7:57  توسط  احمدی نسب  | 

جدول زمان بندی حذف واضافه نیمسال اول 93-92

 

یک شنبه 31/6/92

فقط ورودی های 89 و ماقبل

دو شنبه 1/7/92

فقط ورودی های 90

سه شنبه 2/7/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه  3/7/92

فقط ورودی های 92

زمان شروع حذف واضافه 8 صبح


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392ساعت 13:33  توسط  احمدی نسب  | 

شماره تماس  کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

07714222111

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 11:17  توسط  احمدی نسب  | 

با عرض پوزش خدمت دانشجویان محترم از تاریخ92/5/17 لغایت 92/6/8


مرخصی می باشم جهت پاسخگویی به مسائل آموزشی از نهم شهریور حضور دارم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 11:7  توسط  احمدی نسب  | 

همه دانشجویان ورودی 1390 و


1391 می بایست درس پایان نامه را اخذ نمایند

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 11:4  توسط  احمدی نسب  | 

دکتری مدیریت صنعتی با گرایش تولید در عملیات وتحقیق در عملیات به


رشته های دانشکده ادبیات اضافه گردید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 10:54  توسط  احمدی نسب  | 

جدول زمان بندی

انتخاب واحد نیمسال اول 93-92


یکشنبه 10/6/92 لغایت دو شنبه 11/6/92

ورودی های 88 و ماقبل

سه شنبه 12/6/92 لغایت جمعه 15/6/92

فقط ورودی های 89

شنبه16/6/92 لغایت یکشنبه 17/6/92

فقط ورودی های 90

دوشنبه 18/6/92 لغایت سه شنبه 19/6/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه 20/6/92 لغایت جمعه 22/6/92

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

شنبه 23/6/92

شروع کلاسها

 

 

 

 

·        زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.    

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مرداد 1392ساعت 9:20  توسط  احمدی نسب  | 

 با اخذ مجوز روانشناسی تربیتی، تعداد رشته های دانشگاه در

مقطع کارشناسی ارشد به چهل  و یک رشته افزایش یافت.

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر 1392ساعت 12:17  توسط  احمدی نسب  | مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

تکمیل کاربرگ مجوزتکثیراز پایان نامه (فرم  ت ت 14)

تسویه حساب کل   از دانشگاه        و      تسویه حساب پایان نامه(فرم ت ت15)

           
        

ارسال لیست نمره پایان نامه (فرم ت ت 12 )توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی(احمدی نسب)


                                                                                    

دانشجو می بایست با کد رهگیری که در زمان ثبت پروپوزال دریافت نموده ،مجددا وارد سایت(IRANDOC) شود و  یک نسخه از پایان نامه خود به صورت WORD و  PDFثبت نمایدوپرینت ایمیل کد رهگیری را تحویل معاونت آموزشی دانشکده(دکتر علی اکبری) نماید و تاییدیه از ایشان دریافت نماید.

 

 

گزارش فارغ التحصیلی (تایید کارشناس گروه ،مدیرگروه ،معاونت آموزشی دانشکده ،شماره توسط دبیرخانه وارسال آن)


 

توجه :در صورتی که دانشجو  خواهان دریافت هزینه پایان نامه باشد می بایست فرم ت ت 16 را تکمیل وبه امور پژوهشی تحویل نماید.

     

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392ساعت 15:4  توسط  احمدی نسب  | 


دانشجویان ورودی 1390

می بایست مجددا در س پایان نامه را اخذ نموده وفرم تطویل دوره را تکمیل وبه مدیر گروه تسلیم نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392ساعت 9:42  توسط  احمدی نسب  | 


جدول زمان بندی انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 92-91 دانشگاه خلیج فارس

شنبه 11/9/91 لغایت جمعه 24/9/91

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

یکشنبه26/9/91 لغایت سه شنبه 28/9/91

فقط ورودی های 88 و ماقبل

چهارشنبه 29/9/91 لغایت شنبه 2/10/91

فقط ورودی های 89

یکشنبه 3/10/91 لغایت سه شنبه 5/10/91

فقط ورودی های 90

چهارشنبه 6/10/91 لغایت شنبه9/10/91

فقط ورودی های 91

یکشنبه 10/10/91 لغایت چهارشنبه 13/10/91

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

 

 

*دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده باشند، مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

*زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.   

*دانشجویان شبانه که انتخاب واحد نیمسال اول 92-91 خود را ثبت نهایی نکرده باشند، قادر به انتخاب واحد مقدماتی نیمسال   دوم 92-91  نخواهد بود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392ساعت 9:38  توسط  احمدی نسب  | 

 

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد  ودکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

رشته های کارشناسی
رشته های کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی-گرایش تولید و پژوهش
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی و مدیریت تحول
تاریخ
تاریخ-گرایش مطالعات خلیج فارس
-
روانشناسی عمومی
ادبیات عرب
اقتصاد انرژی 
زبان و ادبیات انگلیسی
ادبیات مقاومت 
حسابداری
ادبیات عرب 
کتابداری و اطلاع رسانی
ادبیات انگلیسی 
علوم اقتصادی

 

دکتری تاریخ

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر 1391ساعت 14:17  توسط  احمدی نسب  | 

 

توجه                                   توجه

ورودی های سال ۹۰ می بایست

 مجددا درس پایان نامه را اخذ نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان 1391ساعت 15:27  توسط  احمدی نسب  | 

رشته های ذیل از اول مهرماه ۱۳۹۱  به

 رشته های دانشکده ادبیات وعلوم انسانی اضافه می گردد.

۱-دکترای تاریخ

۲-کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

۳-کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر 1391ساعت 12:48  توسط  احمدی نسب  | 

 

جهت دریافت انواع فرم های تحصیلات تکمیلی

روی جمله ذیل کلیک کنید.

فرم های تحصیلات تکمیلی

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 14:56  توسط  احمدی نسب  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390ساعت 10:59  توسط  احمدی نسب  |