دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چارت جدید کارشناسی ارشد ادبیات پایداری

 

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

ردیف

 

عنوان درس

واحد

کد درس

1

مبانی ادبیات پایداری

2

23112019

1

تطور متون نثر فارسی

2

23112023

2

تطور متون نظم فارسی

2

23112020

2

تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی

2

23112024

3

نظریه ها ونقد ادبی

2

23112021

3

متون نظم ونثر عربی

2

23112025

4

ساخت دستوری زبان فارسی

2

23112022

4

بلاغت کاربردی

2

23112026

5

مرجع شناسی وروش تحقیق

2

23112031

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

توجه:دانشجویان گرامی باید پایان نیمسال اول (بهمن ماه) استاد راهنما خود را انتخاب نمایید (با تکمیل فرم  تعیین استاد راهنما یا فرم ت ت 1 )با دریافت از سایت دانشگاه ،سپس موضوع پایان نامه خود را طول نیمسال دوم(سال اول) انتخاب نموده و به تایید استاد راهنما و مدیرگروه برساند و دراوایل نیمسال نخست سال دوم(اوایل مهرماه) نیز پیشنهاده طرح پژوهشی خود را آماده و به تصویب گروه برسانند(حداکثر تا 15 مهرماه) تا برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

 

 

 

سال دوم- نیمسال اول

 

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

حماسه های مذهبی وتاریخی

2

23112027

2

مطالعا ت تطبیقی ادبیات پایداری ایران وجهان

2

23112028

3

تحلیل متون نظم پایداری

2

23112029

4

تحلیل متون نثر پایداری

2

23112030

5

پایان​نامه (صفر واحدی)

0

‫23120180

6

 

 

 

 

سال دوم- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

0

‫23120180

توجه: دانشجو می بایست  در خردادماه(سال دوم نیمسال دوم ) فرم افزایش دوره (فرم ت ت 4) را با دریافت از سایت دانشگاه یا به مرکز کپی خصوصی دانشکده تکمیل وتسلیم مدیر گروه نمایند.در صورت عدم تحویل، مجوز دفاع از پایان نامه صادر نخواهد شد.

سال سوم- نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

 

 

4

‫2312018

توجه:دانشجویان گرامی درس پایان نامه را می بایست در نیمسال نخست

(سال دوم)با کد صفر واحدی(‫23120180)اخذ نمایند.

 

                                                                                                                     توجه:پایان زمان دفاع دانشجو نیمسال اول سال سوم می باشد (حداکثر 15                        بهمن ماه)بنابراین دانشجو  می بایست از اواخر دی ماه درخواست دفاع نماید.

 

 

 
   

                         

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 10:56  توسط  احمدی نسب  | 

                        چارت جدید کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی       

 

 

 

سال اول- نیمسال اول

سال اول- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

ردیف

 

عنوان درس

واحد

کد درس

1

 

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2308050

1

تحلیل آماری

2

2308056

2

روش تحقیق پیشرفته ( درس پیش نیاز)

 

2

2308051

2

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

2308057

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

 

2

2308052

3

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

2308058

4

 

مدیریت استراتژیک بازاریابی

2

2308053

4

مدیریت رفتار مصرف کننده

2

2308059

5

 

مدیریت استراتزیک پیشرفته

2

2308054

5

مدیریت تبلیغات و برند

2

2308060

6

اخلاق و احکام کسب و کار

2

2308055

6

 

 

 

توجه:دانشجویان گرامی باید پایان نیمسال اول (بهمن ماه) استاد راهنما خود را انتخاب نمایید (با تکمیل فرم  تعیین استاد راهنما یا فرم ت ت 1 )با دریافت از سایت دانشگاه ،سپس موضوع پایان نامه خود را طول نیمسال دوم(سال اول) انتخاب نموده و به تایید استاد راهنما و مدیرگروه برساند و دراوایل نیمسال نخست سال دوم(اوایل مهرماه) نیز پیشنهاده طرح پژوهشی خود را آماده و به تصویب گروه برسانند(حداکثر تا 15 مهرماه) تا برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

 

 

سال دوم- نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه

(صفر واحدی)

0

2308080

 

سال دوم- نیمسال اول

 

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

 

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

2308061

2

 

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی

2

2308062

3

بازاریابی صنعتی و خدمات

 

2

2308063

4

 

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری

2

2308064

5

پایان نامه )صفر واحدی)             

0

2308080

 

 

 

 

 

توجه: دانشجو می بایست  در خردادماه(سال دوم نیمسال دوم ) فرم افزایش دوره (فرم ت ت 4) را با دریافت از سایت دانشگاه یا به مرکز کپی خصوصی دانشکده تکمیل وتسلیم مدیر گروه نمایند.در صورت عدم تحویل، مجوز دفاع از پایان نامه صادر نخواهد شد.

سال سوم- نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

واحد

کد درس

1

پایان نامه(چهارواحدی)

 

 

4

2308081

توجه:دانشجویان گرامی درس پایان نامه را می بایست در نیمسال نخست  

(سال دوم)با کد صفر واحدی(‫23080490)اخذ نمایند.

 

توجه:پایان زمان دفاع دانشجو نیمسال اول سال سوم می باشد (حداکثر 15   بهمن ماه)بنابراین دانشجو  می بایست از اواخر دی ماه درخواست دفاع نماید.

 

 

 

 

 

 

                                  

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 10:48  توسط  احمدی نسب  | 

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1393 همه رشته ها

 

آخرین زمان جهت تحویل پروپوزال تا پایان روز اداری شنبه1394/07/4می باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ساعت 16:9  توسط  احمدی نسب  | 

قابل توجه دانشجویان ورودی 1393 همه رشته های کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

طبق ماده 18آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته،دانشجو موظف می باشد با شروع نیمسال دوم نسبت به انتخاب استاد راهنمای خود  اقدام نماید.

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:21  توسط  احمدی نسب  | 

فرم های مورد نیاز فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

 1 -فرم ت ت 14(مجوز تکثیر پایان نامه)

( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

2-فرم ت ت 15 (تسویه حساب پایان نامه)

 ( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

6-فرم تائیدیه ایران داک

( توسط دانشجو بعد از انجام اصلاحات وتایید اساتید داور باید ثبت گردد. تحویل کد رهگیری به کارشناس آموزش  جهت  ثبت نهایی)

6-فرم تسویه حساب کل

(فرم توسط آموزش با مراجعه حضوری  وبعد ازانجام مراحل  قبلی ارسال می گرد د ودانشجو با دریافت کد رهگیری به واحد های تسویه مراجعه می نماید.)

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:0  توسط  احمدی نسب  | 

فرم های مورد نیاز فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

1-فرم گزارش فارغ التحصیلی

 (توسط کارشناس آموزش دانشکده تکمیل می گردد)

2-فرم تطبیق واحد

(توسط کارشناس آموزش دانشکده تکمیل می گردد)

3 - پرینت کارنامه کل

(توسط کارشناس آموزش دانشکده تکمیل می گردد)

4 -فرم ت ت 14(مجوز تکثیر پایان نامه)

( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

5-فرم ت ت 15 (تسویه حساب پایان نامه)

 ( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

6-فرم تائیدیه ایران داک

( توسط دانشجو باید ثبت گردد.تایید نهایی توسط کارشناس آموزش)

6-فرم تسویه حساب کل

(فرم توسط آموزش ارسال می گرد د ودانشجو با دریافت کد رهگیری به واحد های تسویه مراجعه می نماید.)

فرم های مورد نیاز فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

 

 

1 -فرم ت ت 14(مجوز تکثیر پایان نامه)

( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

2-فرم ت ت 15 (تسویه حساب پایان نامه)

 ( توسط دانشجو باید تکمیل گردد.)

6-فرم تائیدیه ایران داک

( توسط دانشجو بعد از انجام اصلاحات وتایید اساتید داور باید ثبت گردد. تحویل کد رهگیری به کارشناس آموزش  جهت  ثبت نهایی)

6-فرم تسویه حساب کل

(فرم توسط آموزش با مراجعه حضوری  وبعد ازانجام مراحل  قبلی ارسال می گرد د ودانشجو با دریافت کد رهگیری به واحد های تسویه مراجعه می نماید.)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:59  توسط  احمدی نسب  | 

kسال نو بر همه ایرانیان مبارک باد.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۳ساعت 21:13  توسط  احمدی نسب  | 


روند برگزاری جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 

گام اول: تكميل فرم ت ت 5 به طور كامل (وضعیت تحصیلی دانشجو) :

فرم ت ت 5، که دانشجو می بایست از سایت دانشگاه (قسمت معاونت آموزشي-فرم هاي تحصيلات تكميلي) آن را دانلود کند واساتید راهنما ،  مدیر گروه ،معاونت آموزشي دانشكده ، و كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده ،پس از رویت پایان نامه ، آنرا امضاء نمایند .و تحويل دانشجو گردد تا ضميمه گام دوم نمايد.

توجـــــــــــه :بدون تكميل فرم مذكور وتاييد آن گام بعدي براي دانشجو انجام نخواهد شد.

 

گام دوم: تكميل فرم ت ت 7 الف و فرم ت ت 7 ب (فرم اعلام تاریخ وساعت دفاع) :

 دانشجو می بایست از سایت دانشگاه  آن را دانلود کند.وبعد از نوشتن مشخصات خود واساتيد راهنما ومشاور و تاييد آنها،جهت تعيين تاريخ وساعت برگزاري و هيات داوران پيشنهادي همراه با يك نسخه پايان نامه که براساس آیین نامه نگارش تایپ شده وبه تایید استاد راهنما رسیدباشد تحويل مدير گروه گردد.(بدون تحويل نسخه پا یان نامه امكانپذير نمي باشد).

 

توجـــــــه :چون جلسات گروه، روز هاي دوشنبه هر هفته  تشكيل مي گردد روز هاي قبل تحويل مدير گروه نماييد.

 

 

 

گام هاي بعدي بزودي انجام خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ساعت 12:52  توسط  احمدی نسب  | 


جدول زمان بندی انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 93-92 دانشگاه خلیج فارس

·   دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده باشند، مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

·       زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.

·   دانشجویان شبانه که انتخاب واحد نیمسال اول 93-92 خود را ثبت نهایی نکرده باشند، قادر به انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 93-92 نخواهد بود.

شنبه 9/9/92 لغایت جمعه 22/9/92

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

یکشنبه24/9/92 لغایت سه شنبه 26/9/92

فقط ورودی های 89و ماقبل

چهارشنبه 27/9/92 لغایت شنبه 30/9/92

فقط ورودی های 90

یکشنبه 1/10/92 لغایت سه شنبه 3/10/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه 4/10/92 لغایت شنبه7/10/92

فقط ورودی های 92

یکشنبه 8/10/92 لغایت چهارشنبه 11/10/92

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 7:57  توسط  احمدی نسب  | 

جدول زمان بندی حذف واضافه نیمسال اول 93-92

 

یک شنبه 31/6/92

فقط ورودی های 89 و ماقبل

دو شنبه 1/7/92

فقط ورودی های 90

سه شنبه 2/7/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه  3/7/92

فقط ورودی های 92

زمان شروع حذف واضافه 8 صبح


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲ساعت 13:33  توسط  احمدی نسب  | 

شماره تماس  کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

07714222111

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 11:17  توسط  احمدی نسب  | 

با عرض پوزش خدمت دانشجویان محترم از تاریخ92/5/17 لغایت 92/6/8


مرخصی می باشم جهت پاسخگویی به مسائل آموزشی از نهم شهریور حضور دارم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 11:7  توسط  احمدی نسب  | 

همه دانشجویان ورودی 1390 و


1391 می بایست درس پایان نامه را اخذ نمایند

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 11:4  توسط  احمدی نسب  | 

دکتری مدیریت صنعتی با گرایش تولید در عملیات وتحقیق در عملیات به


رشته های دانشکده ادبیات اضافه گردید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 10:54  توسط  احمدی نسب  | 

جدول زمان بندی

انتخاب واحد نیمسال اول 93-92


یکشنبه 10/6/92 لغایت دو شنبه 11/6/92

ورودی های 88 و ماقبل

سه شنبه 12/6/92 لغایت جمعه 15/6/92

فقط ورودی های 89

شنبه16/6/92 لغایت یکشنبه 17/6/92

فقط ورودی های 90

دوشنبه 18/6/92 لغایت سه شنبه 19/6/92

فقط ورودی های 91

چهارشنبه 20/6/92 لغایت جمعه 22/6/92

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

شنبه 23/6/92

شروع کلاسها

 

 

 

 

·        زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.    

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 9:20  توسط  احمدی نسب  | 

 با اخذ مجوز روانشناسی تربیتی، تعداد رشته های دانشگاه در

مقطع کارشناسی ارشد به چهل  و یک رشته افزایش یافت.

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲ساعت 12:17  توسط  احمدی نسب  | مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

تکمیل کاربرگ مجوزتکثیراز پایان نامه (فرم  ت ت 14)

تسویه حساب کل   از دانشگاه        و      تسویه حساب پایان نامه(فرم ت ت15)

           
        

ارسال لیست نمره پایان نامه (فرم ت ت 12 )توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی(احمدی نسب)


                                                                                    

دانشجو می بایست با کد رهگیری که در زمان ثبت پروپوزال دریافت نموده ،مجددا وارد سایت(IRANDOC) شود و  یک نسخه از پایان نامه خود به صورت WORD و  PDFثبت نمایدوپرینت ایمیل کد رهگیری را تحویل معاونت آموزشی دانشکده(دکتر علی اکبری) نماید و تاییدیه از ایشان دریافت نماید.

 

 

گزارش فارغ التحصیلی (تایید کارشناس گروه ،مدیرگروه ،معاونت آموزشی دانشکده ،شماره توسط دبیرخانه وارسال آن)


 

توجه :در صورتی که دانشجو  خواهان دریافت هزینه پایان نامه باشد می بایست فرم ت ت 16 را تکمیل وبه امور پژوهشی تحویل نماید.

     

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 15:4  توسط  احمدی نسب  | 


دانشجویان ورودی 1390

می بایست مجددا در س پایان نامه را اخذ نموده وفرم تطویل دوره را تکمیل وبه مدیر گروه تسلیم نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:42  توسط  احمدی نسب  | 


جدول زمان بندی انتخاب واحد مقدماتی نیمسال دوم 92-91 دانشگاه خلیج فارس

شنبه 11/9/91 لغایت جمعه 24/9/91

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

یکشنبه26/9/91 لغایت سه شنبه 28/9/91

فقط ورودی های 88 و ماقبل

چهارشنبه 29/9/91 لغایت شنبه 2/10/91

فقط ورودی های 89

یکشنبه 3/10/91 لغایت سه شنبه 5/10/91

فقط ورودی های 90

چهارشنبه 6/10/91 لغایت شنبه9/10/91

فقط ورودی های 91

یکشنبه 10/10/91 لغایت چهارشنبه 13/10/91

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

 

 

*دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده باشند، مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

*زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.   

*دانشجویان شبانه که انتخاب واحد نیمسال اول 92-91 خود را ثبت نهایی نکرده باشند، قادر به انتخاب واحد مقدماتی نیمسال   دوم 92-91  نخواهد بود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:38  توسط  احمدی نسب  | 

 

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد  ودکتری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

رشته های کارشناسی
رشته های کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی-گرایش تولید و پژوهش
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی و مدیریت تحول
تاریخ
تاریخ-گرایش مطالعات خلیج فارس
-
روانشناسی عمومی
ادبیات عرب
اقتصاد انرژی 
زبان و ادبیات انگلیسی
ادبیات مقاومت 
حسابداری
ادبیات عرب 
کتابداری و اطلاع رسانی
ادبیات انگلیسی 
علوم اقتصادی

 

دکتری تاریخ

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 14:17  توسط  احمدی نسب  | 

 

توجه                                   توجه

ورودی های سال ۹۰ می بایست

 مجددا درس پایان نامه را اخذ نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 15:27  توسط  احمدی نسب  | 

رشته های ذیل از اول مهرماه ۱۳۹۱  به

 رشته های دانشکده ادبیات وعلوم انسانی اضافه می گردد.

۱-دکترای تاریخ

۲-کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

۳-کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ساعت 12:48  توسط  احمدی نسب  | 

 

جهت دریافت انواع فرم های تحصیلات تکمیلی

روی جمله ذیل کلیک کنید.

فرم های تحصیلات تکمیلی

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن ۱۳۹۰ساعت 14:56  توسط  احمدی نسب  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:59  توسط  احمدی نسب  |